Silniejsza kuratela

Pod koniec czerwca rząd przyjął przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy która precyzuje przepisy dotyczące zlecania przez sąd kuratorom sądowym przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach opieki nad dziećmi.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

avatar