Dziękujemy, Pani Krystyno!

Dziękujemy, Pani Krystyno!

Osiemnaście lat pracy w DPS i 40 lat aktywności zawodowej w trudnej dziedzinie- pomocy społecznej. Liczne nagrody, wyróżnienia- w tym Telemach- najważniejsza nagroda przyznawana przez Tv Suwałki. Dom Opieki Społecznej, który daleko odbiega od stereotypu- jest wzorcową placówką docenianą w całym kraju. Tak w kilku zdaniach można podsumować dokonania Krystyny Jaśkiewicz- odchodzącej na emeryturę , wieloletniej dyrektorki Kaliny.

Więcej