Rezerwy pod zabudowę mieszkaniową.

Rezerwy pod zabudowę mieszkaniową.

Właściciele nieruchomości rolnych położonych na terenie ograniczonym ulicami Bakałarzewska, Mieszka I, Filipowską oraz granicami administracyjnymi miasta zabiegali o zmianę przeznaczenia gruntów na budowlane. Urzędnicy miejscu nie wyrazili na to zgody. Znalazło to odzwierciedlenie w nowym planie zagospodarowania przestrzennego tego terenu.

Więcej