LIST OTWARTY do MEN, Wojewody Podlaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty

LIST OTWARTY do MEN, Wojewody Podlaskiego i Podlaskiego Kuratora Oświaty

W związku z decyzją rodziców uczniów szkoły w Monkiniach dot. umieszczenia dzieci w innej szkole (uzasadniają to troską o dobro dzieci, brakiem wsparcia wojewody oraz bezradnością Podlaskiego Kuratorium Oświaty), uprzejmie proszę o następujące informacje: 1. Czy w opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, MEN oraz Wojewody Podlaskiego istnieje potrzeba wprowadzenia zmian w prawie oświatowym zmierzających do FAKTYCZNEJ ochrony małych, wiejskich szkół przed likwidacją? 2. Jakimi narzędziami do rozwiązania problemu szkoły w Monkiniach na tym etapie dysponuje Wojewoda…

Więcej

Uchwały Rady Gminy Szypliszki oceni Wojewódzki Sąd Administracyjny

Uchwały Rady Gminy Szypliszki oceni Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wojewoda Podlaski zakończył trwającą miesiąc analizę trzech tzw. uchwał deklaratoryjnych Rady Gminy Szypliszki podjętych 7 listopada br.  w sprawie przekształcenia publicznych szkół podstawowych z placówek sześcioletnich w ośmioletnie. Wojewoda  jako organ nadzoru we własnym zakresie nie może już wydać stosownych rozstrzygnięć nadzorczych. – Z uwagi na stwierdzone uchybienia Wojewoda Podlaski w najbliższym czasie skieruje skargi do WSA w stosunku do 3 uchwał – informuje rzecznik prasowy Wojewody Anna Idźkowska. – W sprawie 4 uchwały, dotyczącej Publicznej…

Więcej

Wojewoda: unieważnienie uchwał w sprawie skarg rodziców z Becejł uzasadnione i konieczne

Wojewoda: unieważnienie uchwał w sprawie skarg rodziców z Becejł uzasadnione i konieczne

Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski unieważnił wszystkie cztery uchwały Rady Gminy Szypliszki, podjęte w sprawie skarg rodziców dzieci z Becejł na działalność wójta tej gminy. Postępowanie nadzorcze zostało wszczęte kilkanaście dni temu, a jego wynik rozwiewa wszelkie wątpliwości: uchwały uznające skargi rodziców za bezzasadne podjęto z istotnym naruszeniem prawa. Dlatego jedynym wyjściem było  wyeliminowanie ich z obiegu prawnego. Jak czytamy w uzasadnieniu wszystkich czterech  rozstrzygnięć nadzorczych “(…) analiza sporządzonego do kwestionowanego aktu uzasadnienia wykazała, iż zawiera ono jedynie zbiór ogólnych…

Więcej

Szkoła nadal zamknięta.

Szkoła nadal zamknięta.

Dzisiaj rano ponownie odwiedziliśmy Publiczną Szkołę Podstawową w Becejłach. Nie my jedni: przyszły też dzieci. Z plecakami, gotowe do tego, by zasiąść w ławkach. Niestety, szkoła nadal jest zamknięta. Wraz z dziećmi przyszli także rodzice, ale nie tylko ci, których pociechy wciąż są zapisane do tej placówki. Przyszli także ci, których dzieci – jak sami mówią – pod przymusem zostały przepisane do innej szkoły. Zgodnie mówią, że jeśli Szkoła w Becejłach otworzy drzwi, ich dzieci…

Więcej