Kłopotliwy spadek

Spadek zazwyczaj kojarzy się z powiększeniem stanu posiadania spadkobiercy, ale nie zawsze tak jest. Spadek bowiem to nie tylko dom, oszczędności czy działka w uroczym miejscu, ale także zobowiązania zmarłego spadkodawcy. Czy problem w postaci odziedziczonego długu dotyczy wszystkich, bez wyjątku ? Czy dzieci także mogą, prócz praw majątkowych, odziedziczyć niespłacone zobowiązania?

Facebook Comments

Dodaj komentarz

avatar