Seria robót drogowych

 

W związku z pracami konserwacyjnymi nawierzchni z kostki granitowej ulicy T. Kościuszki w Suwałkach Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach poinformował, że w dniach 25.09–06.10.2017 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Na odcinku od skrzyżowania z ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z Placem Marszałka J. Piłsudskiego wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w kierunku północnym, spowodowany koniecznością zwężenia jedni do jednego pasa ruchu na ww. odcinku oraz do dwóch pasów ruchu na skrzyżowaniach.

Po zakończeniu ww. prac naprawione odcinki pozostaną wygrodzone i wyłączone z ruchu do dnia 10.10.2017 r.

Objazd odbywać się będzie: Placem Marszałka J. Piłsudskiego oraz ul. Ks. K. A. Hamerszmita i ul. A. Mickiewicza.

Kolejne utrudnienia w ruchu związane z wykonaniem nakładek asfaltowych na zniszczonej nawierzchni na ulicy Przytorowej w Suwałkach nastąpią w okresie od dnia 19.09.2017 r. do dnia 15.11.2017 r.

Trzecia inwestycja to przebudowa ulicy Klonowej (od bloku nr 43 do Zespołu Szkół nr 9) – tutaj prace i utrudnienia w ruchu drogowym rozpoczną się 25.09.2017 r.

Ratusz oraz ZDiZ przeprasza za utrudnienia i prosi kierowców o stosowanie się do zmian w organizacji ruchu.

Facebook Comments

Dodaj komentarz

avatar