Przedsiębiorcy chwalą naszych więźniów

Przedsiębiorcy chwalą naszych więźniów

W ciągu roku funkcjonowania programu „Praca dla więźniów” zatrudnienie skazanych w skali kraju  wzrosło z około 24 tys. do prawie 32 tys. Praca przynosi wymierne korzyści, zarówno dla służ więziennych, jak i przedsiębiorców. Korzystają z niej również osadzeni w suwalskim Areszcie Śledczym.  

Więcej